Información

Quatre generacions d’homens i dones que han fet de la feina de preparar el trànsit de les persones, cap al postrer viatge, un treball “sutil i delicat”. Destaca el seu tracte amb els clients.

Servicios

Presta servicios funerarios en: Sueca
  • Sala de tanatopràxia completa.
  • Servei de tanatori amb tres sales-vetlatori.
  • Sala d’Expossició.
  • Hall de entrada.
  • Area de descans.
  • Area privada amb jardí interior.
  • Servici 24 hores.
  • Tramitació de pòlisses d’assegurances per decés.

Situación

Sueca

Dirección:  Jaume I, 43